Praca

ogloszenie-26-01-2018

Praca na stanowiskach pod ziemią*

Firma PRG LINTER S.A. w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A., zatrudni do pracy na stanowiska robotnicze pod ziemią:

– elektryków, elektromonterów,
– ślusarzy (cieśli),
– mechaników,
– górników,
– techników górnictwa,
– robotników pod ziemią (bez kwalifikacji).

Wymagane świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (dyplom, świadectwo).
Mile widziane doświadczenie w zakresie wykonywania robót górniczych (przebudowy i przodki).
CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres praca@prglinter.pl
Oferta kierowana jest do osób posiadających kwalifikacje górnicze.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dozór elektryczny pod ziemią*

Spółka pod firmą PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A., zatrudni na stanowiskach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej: absolwentów AGH lub Politechniki (kierunek w specjalności elektrycznej), magistrów inżynierów i inżynierów.

CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres praca@prglinter.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dozór mechaniczny pod ziemią*

Spółka pod firmą PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A., zatrudni na stanowiskach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej: absolwentów AGH, Politechniki lub Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechanizacja Górnictwa), magistrów inżynierów i inżynierów.

CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres praca@prglinter.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Przygotowujemy się do rekrutacji na poniższe stanowiska:
– sztygar górniczy p/z*
Wymagane zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
* Uprzejmie informujemy, że CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PRG LINTER S.A.. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zamieszczoną poniżej są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
 

Z wyrazami szacunku

Zespół Rekrutacyjny
PRG LINTER S.A.