Praca

Dozór górniczy pod ziemią* – sztygar górniczy p/z *

 
Spółka pod firmą PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
zatrudni na stanowiskach dozoru ruchu w specjalności górniczej p/z
Obowiązki:
Praca w systemie czterozmianowym, kierowanie zespołem ludzi oraz nadzór nad powierzonymi zadaniami.Wymagania:
Wykształcenie kierunkowe minimum średnie, stwierdzenie kwalifikacji (przez Okręgowy Urząd Górniczy) mile widziane doświadczenie, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres sekretariat@prgl.com.pl Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Praca na stanowiskach pod ziemią*

Firma PRG LINTER S.A. w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zatrudni do pracy na stanowiska robotnicze pod ziemią:

– elektryków, elektromonterów,
– ślusarzy (cieśli),
– mechaników,
– górników,
– techników górnictwa,
– magazynierów.

Wymagane świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (dyplom, świadectwo).

Mile widziane doświadczenie w zakresie wykonywania robót górniczych (przebudowy i przodki).

CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres sekretariat@prgl.com.pl
Oferta kierowana jest do osób posiadających kwalifikacje górnicze.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dozór elektryczny pod ziemią*

Spółka pod firmą PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zatrudni na stanowiskach dozoru ruchu w specjalności elektrycznej: absolwentów AGH lub Politechniki (kierunek w specjalności elektrycznej), magistrów inżynierów i inżynierów.

CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres sekretariat@prgl.com.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dozór mechaniczny pod ziemią*

Spółka pod firmą PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, wykonująca roboty górnicze na terenie kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zatrudni na stanowiskach dozoru ruchu w specjalności mechanicznej: absolwentów AGH, Politechniki lub Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Mechanizacja Górnictwa), magistrów inżynierów i inżynierów.

CV oraz skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje górnicze prosimy kierować na nasz adres sekretariat@prgl.com.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Przygotowujemy się do rekrutacji na poniższe stanowiska:
– robotników pod ziemią (bez kwalifikacji).*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
* Uprzejmie informujemy, że CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PRG LINTER S.A.. tylko i wyłącznie na dany proces rekrutacji, po jego zakończeniu są niezwłocznie usuwane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą zamieszczoną poniżej są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.
 
CV kandydatów nie opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PRG Linter S.A. z siedzibą w Łęcznej, przy ul. Górniczej 5A, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403897, NIP: 5050083002, REGON: 060389250; na potrzeby obecnego / przyszłych procesów rekrutacji nie będą rozpatrywane.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji lub dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane, do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. w procesie rekrutacji.Aplikacji nie odsyłamy.Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 
Z wyrazami szacunku
Zespół Rekrutacyjny
PRG LINTER S.A.